Bestuur

SEIZOEN 2020-2021:

Hoofdbestuur:
Gerlof Zwaga (voorzitter)
Nader in te vullen (penningmeester)
Peter Plugboer (secretaris)

Bestuursleden:
Jan Nat
Peter Vlaar
Bert Kiemel
Olaf Jonker
Gert-Jan Meissen
Bart-Jan Schaap
Coen Koning
Laura Vlaar
Diederike van der Sluijs